header

Tijdelijke verlaging van het tarief in box 2

In 2014 geldt een verlaagd box 2-tarief voor voordelen uit aanmerkelijk belang tot een maximaal bedrag van € 250.000. Bij de parlementaire behandeling in 2013 is aangegeven dat voor de gevolgen is uitgegaan van eenzelfde maatregel als in 2007, daarom werd aangenomen dat partners ook nu twee maal gebruik konden maken van het verlaagd tarief. Een antwoord van de belastingdienst op een vraag die tijdens de Intermediairdagen was gesteld, leidde tot onduidelijkheid of ingeval van partners de vrijstelling tweemaal mocht worden gebruikt (dus tot een totaalbedrag van € 500.000 aan voordelen). Door het ministerie van Financiën is inmiddels bevestigd dat ook als de partner geen ‘eigen’ aanmerkelijk belang heeft, partners voor een totaalbedrag van € 500.000 aan voordelen gebruik kunnen maken van het verlaagd tarief.

background-AVB