header

Gemeenschap van goederen versus huwelijkse voorwaarden

Ondernemers krijgen veelal het advies op huwelijkse voorwaarden te trouwen. De ondernemer kan zijn onderneming op die manier buiten enige verrekening houden mocht het huwelijk door echtscheiding worden ontbonden. Dit pakt in sommige gevallen echter anders uit dan gepland. 
In veel huwelijkse voorwaarden staat een periodiek verrekenbeding opgenomen. Op basis van dat beding moeten de jaarlijkse inkomsten en vermogensposten onderling worden verrekend. De waarde van de aandelen van de onderneming valt hier ook onder. Het lijkt logisch dat bij een verrekening bij echtscheiding naast de waarde van de aandelen, ook de rekening courant schuld, die een ondernemer vaak aan zijn onderneming heeft, wordt meegenomen.

Lees meer in onze nieuwsbrief >

background-AVB