telraam-1

AVB accountants: tot uw dienst


Wij verlenen alle voorkomende accountantsdiensten, zoals:

 • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • Tussentijdse rapportages
 • Opstellen van prognoses en begrotingen
 • Administratieve organisatie en interne controle
 • Adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • Advisering en begeleiding in automatisering
 • Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • Rentabiliteitsonderzoeken
 • Bedrijfseconomische advisering
 • Analyse van resultaatontwikkeling
 • Verzorgen accountantsverklaring
 • Begeleiding bij overnames, fusies, reorganisaties en dergelijke
 • Begeleiding bij verkoop en bedrijfsopvolging
 • Het opstellen van een ondernemersplan
 • Verzorgen van publicatie jaarrekening Kamer van Koophandel

 

background-AVB